fbpx

Lundsgaardløbet

Lørdag den 4. april 2020

Lundsgaardløbet

Lørdag den 4. april 2020

Lundsgaardløbet

Et Cannonball løb i skoven nær stranden i Kerteminde

Lundsgaardløbet

Lørdag den 4. april 2020

 Respekt for naturen

Der er en helt unik natur omkring Lundsgaard Gods, hvor man kan komme meget tæt på fasaner, dådyr og  fugleliv.

Lundsgaard Gods er et økologisk land- og skovbrug, hvor skoven og landbruget forvaltes og plejes med fokus på at støtte den bæredygtige forvaltning af verdens skove, som også er en del af FN’s 17 verdensmål.

I skoven ved Lundsgaard Gods må du færdes på stier og veje i skoven døgnet rundt. Der kan i visse tilfælde være undtagelser, som vil fremgå af skiltningen. Du må dog ikke færdes uden for stier og veje og i haver og private områder.

Det er ikke tilladt at skræmme eller at skade dyrene og deres huler, reder, yngel og æg.

Cykling er tilladt på veje og stier. Hunde er velkomne – men skal altid føres i snor.

Vi håber, du vil nyde dit ophold, passe godt på naturen og tage hensyn til de andre besøgende.

Adgang og ophold i skoven ved Lundsgaard Gods sker på eget ansvar.

Lundsgaard Gods

Bæredygtighed, økologi og social ansvarlighed